4. TABULKA VÝHŘEVNOSTI
Dřevina Výhřevnost (MJ/kg)
Buk 15.5
Dub 15.0
Habr 15.5
Jasan 14.5
Bříza 14.1
Smrk 12.5
Borovice 12.0

Jak topit palivovým dřevem a jaké dřevo vybrat?

Porovnání dřevin: Různé druhy dřeva mají odlišnou výhřevnost. Například dřevo buku, dubu, habru či jasanu máji vyšší výhřevnost a hoří déle než měkké dřevo jako smrk nebo borovice. Výběr správného dřeva: Pro dlouhodobé topení jsou vhodnější tvrdé dřeviny jako dub a buk, zatímco pro krátkodobé topení se hodí měkké dřeviny.
Pro topení v Krbových kamnech je ideální kombinace jak tvrdého i měkkého dřeva. Měkké dřevo slouží výborně na podpálení a vytvoření prvotní teploty za velmi krátkou chvíli, následně je možné přikládat tvrdé dřeviny.
1. SKLADOVÁNÍ DŘEVA
Dřevo se doporučuje se skladovat v suchém, dobře větraném prostoru alespoň 6 měsíců před použitím. Dřevo by mělo mít v době použití vlhkost pod 21 %.. Pokud dřevo skladujete např. na hlíňém pokladě či trávě, doporučujeme pod něj dát např. palety či desky, aby pod dřevem vznikla dilatační spára, která zajistí to, že pod dřevem bude proudit vzduch a nebude dále vlhnout.
2. JAKÉ DŘEVO KOUPIT?
  • Porovnání dřevin: Různé druhy dřeva mají odlišnou výhřevnost. Například dřevo buku, dubu, habru či jasanu máji vyšší výhřevnost a hoří déle než měkké dřevo jako smrk nebo borovice.
  • Výběr správného dřeva: Pro dlouhodobé topení jsou vhodnější tvrdé dřeviny jako dub a buk, zatímco pro krátkodobé topení se hodí měkké dřeviny.
  • Pro topení v Krbových kamnech je ideální kombinace jak tvrdého i měkkého dřeva. Měkké dřevo slouží výborně na podpálení a vytvoření prvotní teploty za velmi krátkou chvíli, následně je možné přikládat tvrdé dřeviny.
3. ROZDĚLÁNÍ OHNĚ
Pro efektivní rozdělání ohně použijte malé kousky dřeva a zápalný materiál. Postupně přidávejte větší kusy. Je důležité udržovat stabilní teplotu a pravidelně přikládat, aby se dosáhlo optimálního spalování.
4. PROČ SUCHÉ DŘEVO?
  • Výhody suchého dřeva: Suché dřevo lépe hoří, produkuje více tepla a méně kouře. Spalování mokrého dřeva zvyšuje tvorbu sazí a může vést k poškození komína.
  • Jak rozpoznat suché dřevo: Suché dřevo má lehké mezery / póry, méně kůry a při poklepání zní dutě. (nejlepším způsobem jak poznat suché dřevo je pořízení vlhkoměru, kde se měří střed čerstvě rozštípnutého polene.

 

Bezpečnostní Tipy

  • Prevence požárů: Pravidelně čistěte komín a topidlo od sazí. Nikdy nenechávejte otevřený oheň bez dozoru.
  • Údržba kamen a krbů: Kontrolujte těsnění a stavy kamen, aby se předešlo úniku jedovatých plynů do domácnosti.

Ekologické Topení

  • Udržitelné zdroje: Používejte dřevo z certifikovaných zdrojů, které zaručují obnovu lesů.
  • Snížení emisí: Moderní topidla s vyšší účinností a správná technika topení mohou výrazně snížit emise.